Recap: Machine Learning Webinar

Event
Recap
Machine Learning is a no-regrets move – especially now digitization is vital and data and machine learning are important pillars in any organization. SMEs have many opportunities for machine learning (ML) solutions within their business processes, which became clear during the webinar on April 23.

*following recap is in Dutch*

Strategische voordelen
Keynote speakers Nick Jetten, co-founder van Enjins en Huseyin Gungor, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam met focus op de impact of Artificial Intelligence on Strategy, Marketing and Customer Experience waren duidelijk; er zijn flinke strategische voordelen te behalen voor (groot) MKB uit de inzet van ML, data analytics en algoritmes binnen de organisatie. En de concrete stappen om daarmee te beginnen zijn niet zo ingewikkeld. Juist in deze tijd van strategic uncertainty is het belangrijk om keuzes te maken in het omgaan met die onzekerheid.

In praktisch alle sectoren wordt al gebruik gemaakt van ML technologieën om processen te optimaliseren en marktvoordeel te realiseren. Maar er zijn nog heel veel kansen om waarde te halen uit nieuwe toepassingen, zoals binnen marketing & sales, supply chain management, maar ook binnen customer experience en predictive maintenance.

Duale focus, het kan echt
Organisaties moeten zich in tijden van crises op twee dingen tegelijk focussen. Enerzijds op het beschermen van de business en het zoeken naar continuïteit en stabiliteit in het hier en nu. Maar tegelijk ook op het herzien van het businessmodel voor de toekomst. Innovatie is essentieel, zeker nu. Bedrijven die zich nu klaarmaken voor de nieuwe toekomst door het ontwikkelen en integreren van technologieën zoals AI en ML in verschillende bedrijfsprocessen, zijn snel een grote stap verder dan anderen. Een goede ‘roadmap for the future‘ is van cruciaal belang in deze tijd waarin het management zich meer dan ooit bezighoudt met bedrijfscontinuïteit.

Case
Een interessant voorbeeld hiervan is Berkman: een meer dan 100 jaar oud bedrijf in oliehandel en tankstations, die samen met Enjins een toepassing heeft geïntegreerd voor het optimaliseren van het inkoopproces. Omdat begonnen werd met de businesscase, werd snel duidelijk waar het grootste rendement van de toepassing zat en welke impact deze zou hebben op het businessmodel. In hun roadmap is gewerkt met duidelijke stappen die binnen 3 maanden waarde opleveren. Op die manier heeft het bedrijf een enorme, positieve business impact weten te realiseren.

Feedback
Veel webinar deelnemers gaven aan de eerste stappen te willen gaan inzetten in de toepassing van technologie en data in hun organisatie. Om de waarde van ML in de eigen organisatie goed in te kunnen schatten is het belangrijk om na te gaan welke processen veel handmatig en repetitief werk omvatten, welke beslissingen grote business impact hebben, en welke databronnen er al zijn binnen de organisatie. Maar zeker net zo belangrijk is inzicht in het groeimodel voor de toekomst. Hoe kan mijn bedrijf beter (data-gedreven) inspelen op de behoefte van mijn klanten? En weet ik de waarde van iedere klant en hoe kan ik deze vergroten?

Cumulus Park wil bedrijven helpen om future-proof te worden en te blijven, door samenwerking rondom innovatievraagstukken te faciliteren. Cumulus Park bouwt een ecosysteem van professionals, pioneers en innovators uit publieke en private organisaties, kennisinstellingen, start-ups en scale-ups, en ondernemers uit de lokale omgeving, die samen willen werken aan oplossingen voor grote, complexe vraagstukken. Wij faciliteren collaborative innovation door het bieden van processen, tools, methodologieën en infrastructuur. Samen met onze kennispartners brengen wij content rondom de domeinen Digital Identity, Urbanisatie, collaborative innovation en technologie.

*Don't forget your message